Філія "Димерське лісове господарство"
ДП "Ліси України"
Меню

Охорона та захист лісів

Оперативна інформація про загоряння в лісових масивах і хід їх ліквідації

Охорона лісу

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.
В основу проектування покладені положення Правил пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.
Ступінь пожежної небезпеки визначався за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду» розробленою інститутом «Укрдіпроліс» і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52.
Територія характеризується 2,38 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних молодняків і середньовікових насаджень та досить інтенсивним відвідуванням лісу населенням під час пожежонебезпечного періоду.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів з авіаційним патрулюванням. Охорону лісу від пожеж рекомендується проводити силами лісової охорони, в пожежонебезпечний період доповнювати авіаційним патрулюванням, оперативного відділення авіаційної охорони лісів.
Крім указаних нижче в таблиці заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниці вимірювання Існує Проектується Прийнято 2-ою л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1.Попереджувальні аншлаги при дорозі і місцях відпочинку шт. 59 50 50 ревізійний період
1.2.Організація місць відпочинку і куріння шт. 2 2 2 -//-
1.3.Організація і встановлення панно шт. 3 2 2 -//-
1.4.Встановлення шлагбаумів шт. 75 60 60 ревізійний період
1.5.Агітаційна пропаганда тис.грн. 3,6 3,5 3,5 -//-
2. Заходи з обмеження розповсюдження пожеж
2.1.Влаштування мінералізованих смуг уздовж залізничних доріг і автомобільних доріг загального користування км 510 500 500 ревізійний період
2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 1000 1000 1000 -//-
3.Організація зв’язку
3.1.Ремонт і утримання телефонного зв’язку чол. 1 10 10 ревізійний період
4. Дорожно – сторожеві заходи
4.1.Наймання тимчасових пожежних сторожів тис.грн. 92,7 48,5 48,5 ревізійний період
5. Заходи боротьби з пожежами
5.1.Організація пунктів зосередження п/п інвентаря шт. 8 7 7 ревізійний період

Лісозахист

Не зважаючи на те, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на 40,87 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, та наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 2,5 тис. га, санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним.
Основні причини накопичення обсягів сухостійного лісу наступні: всихання насаджень внаслідок дії несприятливих кліматичних факторів, зміни гідрологічного режиму території лісового фонду, негативна дія хвороб і шкідників, лісові пожежі.
В наступному ревізійному періоді необхідно покращити нагляд за хворобами лісу, зокрема за осередками кореневої губки. Регулярно проводити комплексні заходи боротьби з даною хворобою.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних «Санітарних правил в лісах України».

Щорічні обсяги запроектованих заходів з захисту лісу

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ою л/в нарадою Примітка
1.Лісонатологічне обстеження га 25000 2500 щорічно
2.Грунтові розкопки на заселеність личинок хруща ям 200 200 щорічно
3.Профілактичний обробіток розсадників га 5,0 5,0 щорічно
4.Виготовлення та розвішування штучних гнізд шт. 200 200 щорічно
5.Рекогносцирувальний нагляд по виявленню осередків шкідників і хвороб лісу га 1500 1500 щорічно