Філія "Димерське лісове господарство"
ДП "Ліси України"
Меню

Рекреація

Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить16246,3 га.
Домінуючим типом ландшафту в рекреаційних лісах є закритий (88,3%) питома вага напіввідкритого і відкритого ландшафтів відповідно становить 2,1% і 9,6%. За оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути: закритий 75 %, напіввідкритий 18%, відкритий 7%.
Як видно, фактична ландшафтна структура відрізняється від оптимальної. Для досягнення оптимального співвідношення ландшафтів необхідно привести їх у відповідність шляхом проведення ландшафтних рубок.
В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів поза межами зелених зон лісгоспу, характеризується високими показниками ландшафтної, рекреаційної і естетичної оцінки, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях лісництв.
Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що стійкість рекреаційних лісів може забезпечуватися системою заходів, які можна об'єднати у дві групи: організаційні і господарські.
Основу організаційної групи становить виховна робота з населенням, яка має на меті довести до свідомості кожної людини необхідну регламентацію поведінки у лісі.
Для збереження і підвищення стійкості рекреаційних лісів вирішальним є своєчасне проведення лісогосподарських заходів. При цьому потрібно постійно вивчати рекреаційні потреби відпочиваючих, щоб не до пускати стихійного скупчення людей. Це досягається доцільним розміщенням автостоянок, у тому числі й платних. Для зменшення скупчення людей потрібно створювати відповідну мережу стежок, ураховуючи при цьому і стихійно створені у напрямках до комфортних ділянок. Якраз цей захід найактивніше впливає на регулювання людського потоку відвідувачів. Прогулянкові маршрути різної протяжності потрібно закільцьовувати, щоб відпочиваючі поверталися одним і тим самим шляхом і не боялися заблукати. Біля водоймищ потрібно передбачити місця для встановлення наметів, виставляти щити з інформацією тощо.
При формуванні складу деревостанів потрібно обмежувати кількість екзотів, щоб не порушувалися риси місцевої природи. Формування складу деревостану рубками – основний захід у рекреаційних лісах. Саме ним досягається, у відповідних лісорослинних умовах, створення другого ярусу деревостанів, підліску тощо.
У рекреаційних лісах зростає роль протипожежних та біотехнічних заходів, які спрямовані на збільшення чисельності мурах, корисних лісових тварин.
Головне в лісогосподарських заходах - не допустити катастрофічного порушення стану деревостанів.

Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

Заходи, що проектуються з упорядкування Одиниця вимірювання Обсяги Термін виконання
Зона інтенсивної рекреації
1.Обладнання навісів від негоди шт. 1 рев. період
2.Влаштування туалетів шт. 1 -//-
3.Виготовлення і встановлення лісових меблів шт. 2 -//-
4.Виготовлення і встановлення аншлагів шт. 3 -//-
5.Очищення площ від сміття га 85,0 -//-